Get Adobe Flash player
UkrainianEnglish

З турботою про міноритаріїв

Кабінет Міністрів України схвалив вдосконалений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на своєму засіданні, що відбулося 20 серпня 2014 року.

Read more...

 

Нові пропозиції НКЦПФР щодо розкриття інформації емітентами

 НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на своєму плановому засіданні 12 серпня 2014 року схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Read more...

 

Проект змін до Порядку здійснення нагляду за проведенням загальних зборів акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - «НКЦПФР») затвердила проект Рішення «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств»розроблений відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про акціонерні товариства» з метою здійснення перевірки дотримання вимог актів законодавства, забезпечення реалізації державної політики щодо контролю за діяльністю на фондовому ринку емітентів цінних паперів для захисту інтересів держави та приватних інвесторів у цінні папери.

Read more...

 

Визначення ліквідності цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) розробила та прийняла за основу Проект рішення «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», яким пропонується затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, та, зокрема, вводиться поняття критеріїв ліквідності цінного папера, встановлюється вимога до фондових бірж визначати рівень ліквідності цінних паперів кожного торговельного дня та оприлюднювати його на власному веб-сайті.

Read more...

 

Емісія акцій при реорганізації акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку(далі НКЦПФР) завершує роботу над змінами до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, або до яких здійснюється приєднання. Відповідний Порядок потребує змін у зв’язку зі ринковою ситуацією, що склалася в країні, а також нових вимог законодавства, зокрема, Закону «Про депозитарну систему України.

Read more...

 
More Articles...
Learn moreServices
03150 Ukraine, Kiev, Yamskaya st., 72
phone:: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 fax: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua